Solveig von Schoultz-tävlingen 2018

Svenska folkskolans vänner utlyser Solveig von Schoultz-tävlingen 2018. Syftet med tävlingen är att främja intresset för skönlitterärt författarskap. Tävlingen är öppen för personer som vid tävlingstidens utgång har fyllt 30 år. 

Ett första pris om 5000 euro, ett andra pris om 3000 euro och ett tredje pris om 2000 euro delas ut. Förstapristagaren erbjuds även en kortkurs i skrivande på Nordens folkhögskola på Biskops Arnö i Sverige. Kortkursen äger rum på sommaren och pågår cirka fem dagar. Därutöver får alla som premierats i SFV:s litterära tävlingar också delta i ett skrivarseminarium. 

Svenska folkskolans vänner förbehåller sig den första publiceringsrätten till de prisbelönade tävlingsbidragen.

Tävlingsregler:

 • Tävlingen är öppen för personer som vid tävlingstidens utgång har fyllt 30 år.

 • 2018 års tävling gäller dikter. 

 • Varje deltagare skall sända in minst 5 och högst 10 dikter. 

 • Dikterna skall vara skrivna på svenska.

 • Tävlingsdeltagaren skall vara finländsk medborgare. 

 • Man får inte delta i tävlingen, om man tidigare publicerat sig i skönlitterär bokform på förlag.

 • Den som tidigare erhållit ett penningpris i Solveig von Schoultz-tävlingen får inte delta på nytt.

Instruktion:

 • Numrera sidorna i ditt manuskript.

 • Du tävlar anonymt -använd en pseudonym som syns på varje manuskriptsida.

 • Du kan delta med pappersmanus som du postar, eller med elektroniska manus (doc, docx, odf, pdf). Pappersmanuskripten skall vara utskrivna på enkel sida.

 • Sänd ditt pappersmanus till Svenska folkskolans vänner, PB 198, 00121 Helsingfors. 

 • Sänd det elektroniska manuset per epost till tavlingar@sfv.fi.

 • Märk din försändelse ”Solveig von Schoultz-tävlingen 2018”. 

Om du deltar med pappersmanus, bifoga i ett separat kuvert följande personuppgifter: 
Namn, personnummer, fullständig adress, telefonnummer, e-post
Skriv på kuvertet endast din pseudonym och slut kuvertet.

Om du skickar in manuskriptet elektroniskt, bifoga personuppgifterna ovan i e-posten. En betrodd person på SFV:s kansli separerar dina riktiga personuppgifter från din pseudonym, och förmedlar endast det anonyma tävlingsbidraget till juryn. 

Notera:

 • Manuskripten returneras inte. Författarna skall själva se till att ha egna kopior och säkerhetskopior. 

 • Tävlingstiden utgår den 15 april 2018 kl. 24 (poststämpel godkänns för pappersmanusen).

 • Endast prisvinnarna och eventuella mottagare av hedersomnämnanden meddelas i mitten av augusti om tävlingsutgången. Prisutdelning sker i september 2018.


Läs gärna våra Frågor och svar gällande litteraturtävlingarna

Om du har frågor, kontakta kanslichefens assistent Camilla Nordblad, tel. 045-1210 864, camilla.nordblad@sfv.fi.


Tidigare prisvinnare