Förvaltning

Enligt SFV:s stadgar handhas föreningens angelägenheter av en styrelse, som har sitt säte i Helsingfors och består av nio medlemmar, och som utses för perioder om tre år vid föreningens årsmöte. Av styrelsens medlemmar avgår årligen en tredjedel.

Vid styrelsens sida står som rådgivande organ ett förvaltningsråd som väljs vid årsmötet, bestående av tre medlemmar, utsedda för perioder om tre år. Av förvaltningsrådets medlemmar avgår årligen en medlem.


Styrelsen
 

bildningsdirektör Heidi Backman

forskare Kjell Herberts

filosofie doktor, akademisekreterare Åsa Lindberg

filosofie magister Stig-Björn Nyberg (vice ordförande)

musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd (ordförande)

direktör Gun Oker-Blom

verkställande direktör, jur.kand. Jan-Erik Stenman

kulturjournalist Gustaf Widén

verksamhetsledare, FM Pia Österman

SFV:S styrelse fotograferad år 2017

SFV:s styrelse 2017: Stående fr.v. Kjell Herberts, Åsa Lindberg, Gustaf Widén, Gun Oker-Blom, Jan-Erik Stenman. Sittande fr.v. Pia Österman, Wivan Nygård-Fagerudd, Stig-Björn Nyberg, Heidi Backman.


Förvaltningsrådet

Peter Storsjö (ordförande)

Kim Lindström

Jarl Sved

SFV:s förvaltningsråd 2017

Jarl Sved, Peter Storsjö, Kim Lindström. 


SFV:s understödsförening

Styrelse:

Matts Granö, ordförande
Lars Nyström, vice ordförande
Johan Aura, medlem
Bernt Morelius, medlem
Camilla Nordblad, sekreterare