Publikationer

SFV publicerar kultur– och bildningstidskriften SFV-magasinet, årsboken SFV-kalendern och biografier i sin bokserie. SFV-medlemmarna erhåller SFV-magasinet och SFV-kalendern som medlemsförmån (15 e/år).

Är du förläggare, eller en SFV-medlem som gett ut en bok på eget förlag? Presentera utgåvorna i SFV-magasinets Boklåda

Använd navigeringen för att läsa mer, och för att läsa om SFV:s bibliotek och arkiv eller om studiecentralsverksamhetens Metodböcker.


Skriv för SFV-magasinet eller SFV-kalendern!

SFV-magasinet och SFV-kalendern tar gärna emot artikelidéer som gäller SFV:s verksamhets- och syftesområden: finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden. Kontakta informatör Christine Skogman, christine.skogman@sfv.fi (tel: 050-434 06 20).

SFV-magasinets materialdagar 2018

Nr 1: 19.1.2018
Nr 2: 13.4.2018
Nr 3: 3.9.2018
Nr 4: 9.11.2018


Vill du skriva för SFV:s biografiserie?

För tillfället kan vi tyvärr inte ta emot nya förslag till biografier.