SFV:s kursverksamhet

Svensk Byaservice och IDNET får ny värd

31.08.2018 kl. 10:00
Verksamheten inom Svensk Byaservice, samarbetsforumet för byautveckling, samt IDNET, det finlandssvenska landsbygdsutvecklingsnätverket, flyttar den första september till Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF).

SLF är centralorganisation för den svenskspråkiga landsbygdsrådgivningen i Finland och ett av förbundets viktigaste syften är att jobba för landsbygdsutveckling i Svenskfinland. 

Värdskapet för Byaservice, som grundades 1994, fanns tidigare hos Svenska folkskolans vänner (SFV), Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK), samt Sydkustens landskapsförbund. Landsbygds- och byautvecklingen har haft två anställda, som i samband med flytten byter arbetspunkt från SFV:s kansli på Handelsesplanaden i Vasa, till Österbottens Svenska Lantbrukssällskap på samma gata. 

Svensk Byaservice svarar för delar av den svenskspråkiga informationsverksamheten inom Suomen Kylät r.y./Finlands Byar r.f. (SYTY) och delar av dess nordiska verksamhet. Mer information om verksamheten finns på Byaservice webbsida www.bya.net

IDNET är ett av de fem nätverken som finansieras av Jord- och Skogsbruksministeriet. IDNET utgör tillsammans med de övriga fyra nätverken en del av Landsbygdspolitiska Rådets verksamhet. Mer information om verksamheten finns på Landsbygdspolitikens webbsida www.maaseutupolitiikka.fi