SFV:s kursverksamhet

Kallelse till årsmöten

06.03.2018 kl. 00:00
Svenska folkskolans vänners understödsförening r.f. och Svenska folkskolans vänner r.f. kallar till årsmöte.

Svenska folkskolans vänners understödsförening r.f. håller sitt årsmöte torsdagen den 22 mars 2018 kl. 14 i SFV:s kansli, Annegatan 12 (4. vån.), Helsingfors. Under årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Styrelsen

Föreningen Svenska folkskolans vänner r.f. håller sitt årsmöte måndagen den 26 mars 2018 kl. 15 i SFV:s kansli, Annegatan 12 (4. vån.), Helsingfors. Under årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Personmedlem som önskar utöva sin rösträtt vid årsmötet bör från föreningens kansli, Annegatan 12, Helsingfors (öppet kl. 9-15, tel. 09-6844570), kvittera ut en röstsedel senast tre dagar före mötet.
Styrelsen

 

Föreningarnas stadgar och mer information om de två föreningarna hittar du här.